I Generácie
II Generácie
III Generácie
IV Generácie
EVANGEL'LION-B della Baia Azzurra
Int.Ch., Fr.Ch., Hr.Ch., Adr.Ch., Balkan Ch., Mn.Ch. Mn. Grand Ch.
BUCEFALO-B della Baia Azzurra
Int.Ch., Fr.Ch., It.Ch., Fr.Cl.W, Hr.Cl.W, Jr.Hr.Ch., Jr.Slo.Cl.W
UN GITANO-B della Baia Azzurra VENI VIDI VICI des Habits Rouges
Int.Ch., EuDDC W, Fr.Cl.W, Nl.Cl.W, It.Cl.W, HD A
PIN-UP-B della Baia Azzurra
VALKYRIA-B della Baia Azzurra
Int.Ch., Eu.W'10, EuDDC W'09, Jr. EuDDC W'08, Es.Ch., Fr.Ch., It.Ch., Fr.Cl.W'09, Hu.Cl.W'09, It.Cl.W'09, Es.Cl.W, Hr.Cl.W, HD A
U-GUCCI-B della Baia Azzurra
Jr.Eu.W'07, Slo.Cl.W, Jr.Hr.Cl.W, Jr.Slo.Cl.W, HD , ED 0
ROSEMARY-N della Baia Azzurra
Ch., HD 0
BAHIA-N della Baia Azzurra VALDEZ-B della Baia Azzurra
Int.Ch., WW'09 & '11 & '12, Eu.W'10, Jr.Eu.W'08, EuDDC W'09 & '11, Slo.Ch., Es.Ch., A.Ch., Fr.Ch., It.Ch., Hr.Ch., Hr.Cl.W'11, Es.Cl.W'10 & '11, P.Cl.W'10, Cz.Cl.W'10, Ch.Cl.W'10, Fr.Cl.W'09, Hu.Cl.W'09
U-GUCCI-B della Baia Azzurra
Jr.Eu.W'07, Slo.Cl.W, Jr.Hr.Cl.W, Jr.Slo.Cl.W, HD , ED 0
ROSEMARY-N della Baia Azzurra
Ch., HD 0
RASMIDA-N della Baia Azzurra POLE POSITION-N della Baia Azzurra
Int.Ch., Fr.Ch., Es.Ch., D.Ch., It.Ch., D.Cl.W'03 &'04, HD 0, ED 0
PENELOPE-N della Baia Azzurra
GERALDINE GRACE BLUE Hradecka hvezda
Int.Ch., Hu. Grand Ch., Hr. Grand Ch., Ro. Grand Ch., Pl.Ch., Ro.Ch., Hu.Ch., Hr.Ch., Sk.Ch., Jr.Hu.Ch.
YPERID Dolanský dvůr
Int.Ch., Cz. Grand Ch., Sk. Grand Ch., Cz.Ch., Sk.Ch.
KUNDAM-B dei Monti del Keraton
Int.Ch., Cz. Grand Ch., Sk. Grand Ch., A.Ch.,
Pl.Ch., Hu.Ch., Cz.Ch., Sk.Ch.
JOSEPH-B dei Monti del Keraton
HD A
GEMMA-B dei Monti del Keraton
Int.Ch., Eu.Ch'05, EuDDC Ch., It.Ch., SM.Ch.
ANGELINA Blue Ecstasy
Vet.Cz.Ch.
LOUIS Medium
Int.Ch., Jr.Eu.Ch'00, Pl.Ch., Jr.Pl.Ch.
LOTA Dolanský dvůr
CLEMENTINA z Bašteckého dvora
Cz.V.Ch.
NABUCCO Cevelob
Cz.Ch., Jr.Cz.Ch., HD 0
HIGH RESOLUTION-B dei Monti del Keraton
Int.Ch., Pl.Ch., Jr.Pl.Ch., Pl.Cl.W'05, '06,
HD A
JOSEPHIN Cevelob
Int.Ch., Cz.Ch., Jr.Cz.Ch., Cz.Cl.W'04, Sk.Cl.W'05
BORA z Bašteckého dvora JUMPER Myszatka
Int.Ch., Sk.Grand Ch., Cz.Ch., Sk.Ch.
ERA Chvalčovický luh

:: späť ::

Great Danes Elizabeth's Meadows :: Chovatelská Stanica Elizabeth's Meadows

Lenka Baranová Nazarejová & Jan Baran
Záborské 405, 082 53 Záborské
Slovensko, EURÓPA
48°56'49.0152174" N 21°17'41.7350578" E

tel. +0042.190.365.04.86
e-mail: baranova.lenka111@gmail.com
www: www.elizabethsmeadows.sk


® All Rights Reserved *2017*
© Copyright & Design by Klaudia Karłowicz
Only for Elizabeth's Meadows